بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

ردیف

نام سوره شریفه ردیف نام سوره شریفه
1 حمد 59 حشر
2 بقره 60 ممتحنه
3 آل عمران 61 صف
4 نساء 62 جمعه
5 مائده 63 منافقون
6 انعام 64 تغابن
7 اعراف 65 طلاق
8 انفال 66 تحریم
9 توبه 67 ملک
10 یونس 68 قلم
11 هود 69 الحاقه
12 یوسف 70 معارج
13 رعد 71 نوح
14 ابراهیم 72 جن
15 حجر 73 مزمل
16 نحل 74 مدثر
17 اسرا 75 قیامت
18 کهف 76 انسان
19 مریم 77 مرسلات
20 طه 78 نبا
21 انبیاء 79 نازعات
22 حج 80 عبس
23 مومنون 81 تکویر
24 نور 82 انفطار
25 فرقان 83 مطففین
26 شعراء 84 انشقاق
27 نمل 85 بروج
28 قصص 86 طارق
29 عنکبوت 87 اعلی
30 روم 88 غاشیه
31 لقمان 89 فجر
32 سجده 90 بلد
33 احزاب 91 شمس
34 سبا 92 لیل
35 فاطر 93 ضحی
36 یس 94 شرح
37 صافات 95 تین
38 ص 96 علق
39 زمر 97 قدر
40 غافر 98 بینه
41 فصلت 99 زلزله
42 شوری 100 عادیات
43 زخرف 101 قارعه
44 دخان 102 تکاثر
45 جاثیه 103 عصر
46 احقاف 104 همزه
47 محمد 105 فیل
48 فتح 106 قریش
49 حجرات 107 ماعون
50 ق 108 کوثر
51 ذاریات 109 کافرون
52 طور 110 نصر
53 نجم 111 مسد
54 قمر 112 اخلاص
55 رحمن 113 فلق
56 واقعه 114 ناس
57 حدید
58 مجادله
 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved