نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با صبر و حوصله به نتیجه دلخواه می‌رسی.
نتیجه ازدواج:
هیچ کاری بدون زحمت نیست ولی چیزی که با زحمت بدست آید ارزش دیگری دارد ان‌شاءالله که مبارک است.
نتیجه معامله:
با افراد خبره مشورت کن و سپس انجام بده.
سوره:
نساء
آیه:
66
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved