نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است در صورت اصرار به انجام با مشورت و با احتیاط کامل اقدام کنید والا ترک آن بهتر است.
نتیجه ازدواج:
همه‌ی حرفهایتان را تمام کنید تا اختلافی پیش نیاید و الا صبر کنید ان‌شاءالله مورد بهتری نصیبتان خواهد شد.
نتیجه معامله:
با احتیاط و مشورت انجام دهید در غیر این صورت از انجام آن منصرف شوید.
سوره:
نساء
آیه:
12
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved