نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است به‌خدا توکل کن و نمازت را اول وقت بخوان ان‌شاءالله عاقبت بخیر می‌شوی.
نتیجه معامله:
راستی در معامله و توکل به‌خدا رمز موفقیت است ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
سوره:
آل عمران
آیه:
174
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved