نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است خدا را در هیچ حال فراموش نکنید.
نتیجه ازدواج:
اقدام کنید مورد خوبی است صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله:
ان‌شاءالله پر سود و منفعت خواهد بود اگر خدا را فراموش نکنید.
سوره:
آل عمران
آیه:
101
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved