نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله در کارتان موفق خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است صدقه زیاد بدهید و موازین شرعی را رعایت کنید.
نتیجه معامله:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.
سوره:
آل عمران
آیه:
84
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved