نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان می‌رسید مراقب باشید که مرتکب حرام نشوید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است و باعث آرامش و رفع گرفتاری‌ها از شما می‌شود با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه معامله:
سود خوبی نصیبتان می‌شود در هر کاری خدا را فراموش نکنید.
سوره:
عصر
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved