نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید با توكل به‌خدا اقدام كنید و از مشكلات نهراسید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است با توکل به‌خدا اقدام کنید و از مشکلات نهراسید.
نتیجه معامله:
ان‌شاءالله سود خوبی خواهید کرد به‌خدا توکل کنید و از مشکلات نهراسید.
سوره:
تین
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved