نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است ولی قدری زحمت دارد با توكل به‌خدا انجام دهید و با افراد خبره مشورت كنید.
نتیجه ازدواج:
خوب است دچار زحمت می‌شوید و مشکلاتی دیده می‌شود ولی عاقبت بخیر خواهید شد ان شاءالله.
نتیجه معامله:
خوب است مشکلاتی دیده می‌شود ولی نتیجه مطلوب و دلخواه بدست خواهد آمد به‌خدا توکل کنید و انجام دهید.
سوره:
شمس
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved