نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است دچار مشكلات و سختیهایی خواهید شد و در آخر هم به هیچ كدام از اهدافتان نخواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار خواهید شد حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی خواهید کرد و اعتبارتان نیز زیر سوال می‌رود حتما ترک شود.
سوره:
مطففین
آیه:
35
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved