نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است باعث آرامش و آسایش شما خواهد شد با توكل به‌خدا اقدام كنید.
نتیجه ازدواج:
مورد بسیار مناسبی است و باعث آرامش روحی و پیشرفت مالی شما خواهد شد ان‌شاءالله که مبارک است.
نتیجه معامله:
سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا اقدام کنید و صدقه فراموش نشود.
سوره:
نبا
آیه:
31
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved