نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توكل به‌خدا به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید و تمامی مشكلاتتان حل خواهد شد.
نتیجه ازدواج:
مورد از هر نظر مناسبی است با توکل به‌خدا انجام دهید باعث آرامش روحی و پیشرفت مالی شما خواهید بود صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله:
سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا اقدام کنید و صدقه فراموش نشود.
سوره:
انسان
آیه:
6
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved