نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است از مشكلات نهراسید این كار ارزش زحمت را دارد با توكل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج:
مورد خوب و مناسبی است از مشکلات هم نترسید ارزشش را دارد ابتدای زندگی هم اختلافاتی دیده می شود ولی همه حل می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله:
سود خوبی خواهید کرد و بعد از آن است که دیگر مشکلات و زحمتهایی که کشیده‌اید بنظرتان ناچیز می‌آید با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
مزمل
آیه:
20
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved