نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید. با توكل به‌خدا اقدام كنید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است ان‌شاءالله مبارک است از هر نظر باعث آرامش است.
نتیجه معامله:
سود خوبی خواهید برد. با توکل به‌خدااقدام کنید صدقه فراموش نشود.
سوره:
نوح
آیه:
11
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved