نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به چه‌كنم چه‌كنم گرفتار می‌شوید حتما ترك شود
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار می‌شوید و راه چاره‌ای هم ندارید ترک شود.
نتیجه معامله:
به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار می‌شوید حتما ترک شود.
سوره:
معراج
آیه:
11
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved