نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی نیست دچار مشکلات عدیده‌ای خواهید شد.
نتیجه معامله:
ضرر مالی و اعتباری دارد حتما ترک شود.
سوره:
حاقه
آیه:
9
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved