نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است اصلا فكرش را از سر بیرون كنید كه گوش‌مالی خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که در صورت انجام هر لحظه از خدا طلب مرگ خواهید کرد
نتیجه معامله:
ضرر مالی و اعتباری هنگفتی خواهید کرد که دیگر راه جبرانی ندارد حتما ترک شود.
سوره:
قلم
آیه:
16
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved