نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:
اصلا مورد مناسبی نیست و زندگی سراسر دعوا و درگیری خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی را متحمل ‌می‌شوید و به شدت پشیمان خواهید شد ترک شود.
سوره:
منافقون
آیه:
5
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved