نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافی که در نظر دارید خواهید رسید با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
موردی از هر نظر مناسب است ان‌شاءالله که مبارک است صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله:
سود خوبی در انتظار شماست با توکل به‌خدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.
سوره:
جمعه
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved