نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کن ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
فرزندان صالحی نصیبتان خواهد شد ان‌شاءالله که مبارک باشد.
نتیجه معامله:
سود و منفعت زیادی می‌بری ان‌شاءالله .
سوره:
آل عمران
آیه:
38
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved