نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است دیگر از این بهتر نمی‌شود با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله موفق خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
این مورد از هر نظر مناسب است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد اقدام کنید.
نتیجه معامله:
به همه‌ی اهدافتان در این معامله دست پیدا می‌کنید و سود خوبی عایدتان می‌شود با توکل به‌خدا انجام دهید.
سوره:
حدید
آیه:
12
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved