نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است به همه‌ی اهدافی که در نظر دارید می‌رسید و باعث گشایش در کارتان می‌شود.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است مورد خوبی را انتخاب کرده‌اید باعث آرامش شما در زندگی است.
نتیجه معامله:
منفعت خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
واقعه
آیه:
17
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved