نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است از گذشته درس بگیرید و اشتباهات گذشته را تکرار نکنید و گرنه باید تاوان سختی از این بابت بدهید.
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه بهم نمی‌خورید و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد ولی دیگر سودی ندارد.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی خواهید کرد و به‌شدت پشیمان خواهید شد انجام ندهید.
سوره:
جاثیه
آیه:
23
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved