نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است و از انجام آن استفاده‌ی زیادی خواهید برد .
نتیجه ازدواج:
در این ازدواج خیر و برکت وجود دارد و با انجام آن ان‌شاءالله عاقبت بخیر و خوشبخت خواهید بود.
نتیجه معامله:
در این معامله منفعت زیادی خواهید برد با حفظ موازین شرعی معامله را انجام دهید تا در دنیا و آخرت سعادت‌مند شوید.
سوره:
بقره
آیه:
25
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved