نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید ان‌شاءالله.
نتیجه ازدواج:
از هر جهت مورد مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد خدا را در همه حال در نظر داشته باشید.
نتیجه معامله:
بسیار خوب است سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید مستمندان را فراموش نکنید.
سوره:
جاثیه
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved