نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با صبر و حوصله مشکلاتتان حل شده و به نتیجه‌ی دلخواه خواهید رسید ان‌شاءالله.
نتیجه ازدواج:
خوب است به‌شرط آنکه با دیدن مشکلات نترسید و با صبر و حوصله موارد این‌چنینی را با درایت حل کنید.
نتیجه معامله:
با زحمت و رنج به‌سود خوبی دست خواهید ‌یافت به‌خدا توکل کنید و در هیچ کاری خدا را فراموش نکنید.
سوره:
شوری
آیه:
32
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved