نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا به اهدافتان خواهید رسید ان‌شاءالله.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است باعث آرامش شما و بوجود آمدن فرزندان سالم و خوبی خواهد شد.
نتیجه معامله:
سود خوبی نصیبتان می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
فصلت
آیه:
39
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved