نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه معامله:
معامله‌ی پر سود و برکتی است مستمندان را فراموش نکنید.
سوره:
فصلت
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved