نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است در صورتی که تمام جوانب را رعایت کنید و با احتیاط عمل کنید خوب است والا بد است.
نتیجه ازدواج:
به‌زحمت و درد سرش نمی ارزد زندگی بدی پیدا می کنید پس بهتر است اصلا شروع نکنید.
نتیجه معامله:
به افراد شیادی بر می‌خورید با احتیاط عمل کنید و در صورت امکان ترک کنید.
سوره:
زمر
آیه:
41
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved