نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مورد اذیت و آزار عده‌ای نادان قرار می‌گیرید و از کار خود به‌شدت پشیمان می‌شوید ترک شود.
نتیجه ازدواج:
نزاع- درگیری- طلاق و چیز دیگری هم در این ازدواج نیست ترک شود.
نتیجه معامله:
دچار افراد شیاد و بدجنسی خواهید شد به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
سوره:
ص
آیه:
62
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved