نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است از مشکلات نترسید و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ومشکلات هم در اوائل ازدواج طبیعی است فقط نباید از آن بترسید.
نتیجه معامله:
سود خوبی دارد و به زحمتش می‌ارزد با توکل به‌خدا انجام بده.
سوره:
ص
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved