نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مورد تکذیب قرار می‌گیرید و به مشکل بر می‌خورید ترک شود.
نتیجه ازدواج:
به مشکلات و مسائلی بر می‌خورید که ادامه‌ی زندگی را برای شما غیر ممکن می‌سازد ترک شود.
نتیجه معامله:
مشکلاتی در بین است که باعث می‌شود به اعتبار شما لطمه وارد شود و ضرر می‌کنید ترک شود.
سوره:
صافات
آیه:
127
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved