نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به‌همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
بسیار خوب و فرزندانی صالح ثمره ی این ازدواج است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا ان‌شاءالله سود خوبی در انتظار شماست مستمندان را فراموش نکنید.
سوره:
صافات
آیه:
77
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved