نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است به‌همین روشی که در نظر دارید عمل کنید ان‌شاءالله به همه اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
مورد بسیار مناسبی است قبل از ازدواج همه‌ی حرفهایتان و اصولی که به آن پایبندید را بزنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
طبق همان شرایطی که در نظر دارید انجام دهید سود خوبی خواهید برد و به اعتبارتان نیز اضافه خواهد شد.
سوره:
احزاب
آیه:
23
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved