نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است از مشکلات نترسید و با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
از مشکلات نهراسید مورد مناسبی است که ارزش هر کاری را دارد انجام دهید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
آن قدر سود خواهید کرد که مشکلات را از ‌یاد ببرید با توکل به‌خدا انجام دهید.
سوره:
سجده
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved