نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید ان‌شاءالله
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است به پای هم پیر شوید.
نتیجه معامله:
خوب است منفعت خوبی خواهید برد و جبران ضررهای گذشته نیز می‌شود.
سوره:
عنکبوت
آیه:
7
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved