نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است الان شرایط انجام این کار را دارا هستید با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است مورد بسیار مناسبی است اقدام کنید.
نتیجه معامله:
خوب است ان‌شاءالله به هدف مورد نظر تان دست می‌یابید همه‌ی جوانب را در نظر داشته باشید.
سوره:
قصص
آیه:
14
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved