نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
مورد بسیار مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
سود خوبی خواهید برد مستمندان را فراموش نکنید.
سوره:
نمل
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved