نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان می‌رسید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
ان‌شاءالله آن چه که در نظر دارید می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
فرقان
آیه:
56
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved