نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه خوب است اگر همه‌ی شرایط مهیا است انجام دهید و الا ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
همه‌ی حرفها را اول بزنید و همه‌ی جوانب را در نظر بگیرید اگر همه‌ی شرایط مهیا است انجام دهید و الا ترک کنید.
نتیجه معامله:
اگر همه‌ی جوانب را سنجیده‌اید و مشکلی نیست انجام دهید و الا ترکش بهتر است.
سوره:
نور
آیه:
28
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved