نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است از مشکلات نهراسید. با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است ان‌شاءالله همه‌ی مشکلاتتان حل خواهد شد.
نتیجه معامله:
خوب است ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
سوره:
حج
آیه:
39
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved