نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.
نتیجه ازدواج:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
خوب است با توکل به‌خدا و رعایت شرایط اقدام کنید ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
سوره:
انبیا
آیه:
102
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved