نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است خطر جانی و آبرویی دارد حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
اختلافات زیادی با هم دارید و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد ولی آن وقت دیگر دیر است.
نتیجه معامله:
به‌هیچ‌وجه معامله‌ی خوبی نیست حتما ترک شود.
سوره:
انبیا
آیه:
11
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved