نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است ضررهای مادی و معنوی زیادی خواهد داشت حتما ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه ازدواج مناسبی نیست حتی احتمال تولد بچه‌های ناقص یا نازایی وجود دارد حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
دچار ضرر و زیان خواهید شد و به مشکلات عدیده‌ای برخواهید خورد که تمامی ندارد ترک شود.
سوره:
مریم
آیه:
77
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved