نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است از غم و غصه ها رها می‌شوید و باعث آرامش شما می‌شود از مشکلات جزئی هراسی بخود راه ندهید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است باعث آرامش فکری و روحی شما می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله:
ان‌شاءالله سود زیادی خواهید برد و مشکلات شما تا حد زیادی حل خواهد شد.
سوره:
مریم
آیه:
52
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved