نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است ولی قبل از اقدام چیزی نذر کنید و صدقه دهید تا به‌تمام اهدافتان برسید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله:
منفعت خوبی در این معامله دیده می‌شود به‌شرطی که اسرار خود را برای هر کسی فاش نکنی.
سوره:
مریم
آیه:
26
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved