نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است از نظر مالی و اعتبار به‌شما کمک می‌کند اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا و توسل به ائمه (ع) اقدام کنید باعث آرامش روحی و زیادی روزی است.
نتیجه معامله:
سود خوبی عایدتان خواهد شد صدقه را فراموش نکنید.
سوره:
کهف
آیه:
84
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved