نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است اقدام کنید.
نتیجه معامله:
سود خوبی خواهید برد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
رعد
آیه:
29
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved