نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است با افراد جاهل برخورد می‌کنید و خطر آبروریزی شما را تهدید می‌کند.
نتیجه ازدواج:
اصلا اقدام نکنید که گرفتار خواهید شد و عمری را در حسرت و پشیمانی سر خواهید کرد.
نتیجه معامله:
ضرر و زیان زیادی خواهید دید حتما ترک کنید.
سوره:
هود
آیه:
63
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved