نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام نمایید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است سعی کن موازین شرعی را رعایت کنی.
نتیجه معامله:
معامله‌ی پرمنفعتی است به‌شرط موازین شرعی را رعایت کنی.
سوره:
توبه
آیه:
27
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved